VARFÖR GER VI EN PRODUKT HELA FEM ÅRS GARANTI? AV DET ENKLA SKÄLET, ATT VI TYCKER ATT DEN ÄR SÅ BRA.

Och därför vill vi garantera att våra produkter är av hög kvalitet och binda oss till en ansvarsfull tillverkningskedja. Våra produkter tillverkas alltid av högklassiga och noggrant utvalda material. Även arbetets kvalitet övervakas, och varje produkt granskas efter tillverkning. Utöver våra egna test övervakas kvaliteten på våra produkter med hjälp av testanordningar som tillhandahålls av våra samarbetspartner och tredje parter. Tack vare kvalitetskontrollen är vi övertygade om att våra produkter har en utmärkt hållbarhet vid normalt bruk. Visserligen tror vi att våra produkter håller betydligt längre än 5 år, men 5 år är en lämplig tid för garanti.

Vår fem års garanti omfattar Finlaysons påslakan, örngott och frotéhanddukar, och den är i kraft för produkter som köpts från och med 1.12.2017.

Garantin förutsätter att produkten används för det ändamål det är tillverkat för, och att det vårdas enligt skötselråden. Via länkarna nedan kan du bekanta dig med skötselråd för sängkläder samt för badrumstextilier.

Bekanta dig med skötselråd för sängkläder. 
Bekanta dig med skötselråd för badrumstextilier.

Produkten är inte ämnad för yrkesanvändning.

PRODUKTEN ÄR TILLVERKAD UNDER ÖVERVAKADE FÖRHÅLLANDEN ENLIGT FINLAYSONS STRIKTA KVALITETSKRAV.

Finlayson har förbundit sig till att göra sitt bästa för att utveckla ansvarigheten i produkternas tillverkningskedja. Vi har strävat efter att hålla vår leveranskedja så kompakt och lätthanterat som möjligt. Vi strävar efter allt mer samarbete med våra leverantörer och ökar stegvis öppenheten i våra leveranskedjor. Alla våra leverantörer har förbundit sig till ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet samt till BSCI:s verksamhetsprinciper. Varje ny potentiell partner granskas ur ansvarighets- och riskperspektiv och ifall riskerna anses för stora, fortsätter vi inte samarbetet.

Finlaysons produkter tillverkas av våra samarbetspartners. Av våra produkter tillverkas 36 % i Europa, huvudsakligen i Belgien och Lettland, och 64 % tillverkas utanför Europa, främst i Turkiet (12/2016). Alla fabriker som våra samarbetspartners utanför Europa använder har genomgått audition av en tredje part. Med tredje part syftas på självständigt auditionsföretag, som gjort en kontroll på verksamhetsstället. Vi godkänner de internationellaBSCI- ochSMETA- auditionerna samtSA8000-certifikatetsom bevis på att aktören förbundit sig till ansvarsfull verksamhet. Auditering genomförs med jämna mellanrum och leverantören ska förbinda sig till att kontinuerligt förbättra sin verksamhet.

Läs mer om vår produktionskedja.

GARANTIANSPRÅK

I enlighet med garantivillkoren reparerar vi den felaktiga produkten eller byter den mot en ny motsvarande produkt. Garantin är i kraft från och med 1.12.2017 och den tillämpas på sådana nya produkter som köpts från Finlaysons butiker, webbutik eller Finlaysons återförsäljare efter detta datum. Garantin är i kraft 5 år från köpdatumet och gäller för alla våra produkter som sålts i FInland och Sverige. Garantin ges av Finlayson Oy.

Garantin täcker alla eventuella fel och brister som framkommer i tidigare nämnda skeden. I sådan situation kommer vi att antingen reparera din produkt eller byta den mot en motsvarande ny produkt.

Ifall du misstänker ett fel i produkten ska du kontakta Finlaysons kvalitetskontroll genom att skicka e-post tillreklamaatiot@finlayson.fi. Berätta vilken produkt det är fråga om, köpplats och inköpsår, beskriv produktens fel. Du får anvisningar för hur garantiprocessen fortskrider.

Alternativt kan du ta den felaktiga produkten till Finlaysons butik och vid behov kan man göra bytet till en ny produkt på plats. I annat fall levereras reparerad eller ny produkt till Finlayson-butiken som är närmast kunden. Returnering av produkter som omfattas av garantin kan endast göras till Finlaysons fasta butiker, alltså utesluts Finlaysons pop-up-butiker och shop-in-shops, vilka har säsongsmässig verksamhet.